Storytel väljer House of Friends (HofF) som byrå för global CRM. Storytel har stark tillväxt, inte bara i Sverige utan även på marknader som Norge, Danmark, Finland, Holland, Island, Polen, Ryssland, Indien och Spanien. Omfattande tillströmning av nya abonnenter ställer höga krav på ett aktivt och automatiserat CRM-arbete med fokus på ökad upplevelse och minimerade avregistreringar.

Malin Rosdahl, global CRM manager Storytel kommenterar:

”Som kund ska du mötas av samma kommunikation vart du än befinner dig i världen, men vilket innehåll du får presenterat till dig varierar däremot utefter efter marknad och beteende. Storytels kunddialog utgår ifrån den enskilda kundresan och hur den enskilda kunden väljer att starta, slutföra och hitta nya berättelser. HofF har den kompetensen vi behöver för att tänka utanför traditionellt CRM-arbete och möta kunderna i exakt rätt tid, med rätt argument.”

Magnus Widgren , koncernchef HofF kommenterar:

”Som CRM-partner till Storytel får vi möjligheten att på en global arena verkställa våra visioner om såväl kreativ som automatiserad CRM. Storytel har valt Agillic som plattform, vilket möjliggör flera insatser som liknande verksamheter ännu inte brutit mark inom. För oss på HofF blir Stoytel en uppdragsgivare som utmanar oss att tänka utanför redan gjorda lösningar. Det ser vi fram emot!”