Done Management System, som är noterat på First North omsatte under första kvartalet 21,4 MSEK (21,3). Rörelseresultatet (EBITA) steg med över 40 procent till 3,4 MSEK (2,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16 procent (11). Resultat efter skatt tredubblades till 1,4 MSEK (0,5). Resultat per aktie uppgick till 0,17 kronor (0,06) före utspädning.

– Både omsättning och resultat för årets första kvartal var högre än för motsvarande period föregående år. Att vi har lyckats med detta är speciellt glädjande mot bakgrund av rådande konjukturförhållanden, konstaterar Dones VD Peter Heuman.

– Det finns ett antal faktorer som är nyckeln till att vi överträffar tidigare resultat och gör oss optimistiska inför framtiden. Den främsta är den organisationsförändring vi genomförde under sista kvartalet 2008 vilken säkerställde att vi inför 2009 har en kostnadsstruktur som är anpassad till verksamheten.

– Den andra faktorn är den strategiska riktning som sattes under andra hälften av 2008. Detta har inneburit att dotterbolaget Text & Rubrik City AB har avyttrats samtidigt som vi har förvärvat webbyrån Stockholm Interactive AB, säger Peter Heuman.