• För att främja likviditeten i aktien har DONE Management & Systems beslutat att anlita Remium som likviditetsgarant med start den 11 september 2009. DONE har vidare valt att byta certified adviser till Remium från och med den 1 oktober 2009.