Det First North noterade bolaget DONE Management & Systems redovisar en försäljning för årets andra kvartal om 21,9 MSEK (20,4), vilket innebär en tillväxt på 8 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 89 procent till 2,8 MSEK (1,5) vilket motsvarar en marginal på 13 procent (7).

  • Att i rådande konjunktur öka försäljningen är tillfredsställande och även ett kvitto på att vår affärsidé att erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad medieproduktion fungerar väl även i sämre tider, konstaterar bolagets VD Peter Heuman.
  • Förbättringen av resultatet är genererat av fortsatt fokus på att renodla och rationalisera verksamheten. Vi är dessutom tillfreds med att på kort tid genomfört en lyckad integration av webbyrån Stockolm Interactive som förvärvades under första kvartalet.
  • Det positiva resultatet ökar ytterligare vår redan starka kassa. Vår målsättning är att använda kassan för fortsatt tillväxt genom förvärv. Vi bedömer nuvarande marknadsläge som gynnsamt för en solid och lönsam aktör som Done att göra lyckosamma förvärv, säger Peter Heuman.