Milttons erbjudande till aktieägarna i House of Friends

Goldcup 17082 AB, (under namnändring) (”Miltton”), ett helägt dotterbolag till Miltton Group Oy (”Miltton Group”), lämnar ett rekommenderat erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i House of Friends AB (publ) (”House of Friends”) om förvärv av samtliga aktier i House of Friends mot en kontant ersättning om 2,16 kronor per aktie. Aktierna i House of Friends är upptagna till handel vid Nasdaq First North (”First North”).

Läs mer om erbjudandet här

Mikael Behm

Mikael Behm

CFO

Tel: 070-814 33 35
E-post: mikael.behm@houseoffriends.se