Kalendarium

27 APR 2017
Delårsrapport januari – mars 2017

27 APR 2017
Årsstämma

17 AUG 2017
Delårsrapport april – juni 2017

19 OKT 2017
Delårsrapport juli – september 2017

15 FEB 2018
Bokslutskommuniké 2017