Aktien

För aktuell kurs samt övrig aktierelaterad informatinon hänvisas till NASDAQOMX First North.