Äntligen har vi samlat alla vänner i ett och samma hus – på Skeppsbron 34-36 i Stockholm.

Alla som varit med om en flytt kan föreställa sig vad det innebär att flytta 800 kvadratmeter kreativitet. Och det är viktigt att det blir rätt. Vi måste våga investera i såväl tid som engagemang. Och pengar. Isolerar vi fjärde kvartalets rörelseresultat är det negativt. Till stor del förklaras det av engångskostnader i samband med flytten till Skeppsbron.  Vi har även passat på att göra en rejäl genomgång av samtliga avtal och kontrakt som tenderar att smyga sig på ju längre man kör i samma spår (eller sitter kvar på en adress). Resultatet av det är att de totala lokalomkostnaderna minskar med upp till 20 procent från och med nu. Vi har även omorganiserat vår produktionsbyråverksamhet innebärande kostnadsbesparingar på cirka 3,4 MSEK per år. Full effekt av det ser vi redan under året. Men omorganiseringar och gemensam adress innebär inte bara kostnadsbesparingar. Det ger oss först och främst en unik plattform för optimerad kompetensväxling och innovation.

Under året har vi arbetat hårt med vårt gemensamma erbjudande. Det blir tydligt hur vi gång på gång skapar lösningar som inte tidigare prövats av varken oss, kunderna eller konkurrenterna. För oss handlar det om innovation genom att kombinera kompetenser på ett unikt sätt. Och det har lönat sig. Inte minst genom nomineringen till Årets byrå 2016. Det har även resulterat i flertalet nya uppdragsgivare och ett ökat internationellt intresse. Vi gör idag kommunikation på sju olika språk, vilket är mer än någonsin tidigare.

Fokus för 2017 är automatiserad marknadsföring och innehållsmarknadsföring – främst rörlig sådan. Ni kommer att se förvärv blandat med organisk tillväxt. I år lämnar vi flera omstruktureringsarbeten och ersätter dem med det vi gör bäst – innovativt samarbete mellan våra HofF-byråer; Scholz & Friends, Friends & Tactics, Friends & Content, Friends & Insights, True Friends, DONE by Friends och Parapix. Samarbetet byråerna emellan och deras egna starkt entreprenörsdrivna arbete är receptet till lönsam HofF-tillväxt på en ytterst intressant och stundtals exploderande marknad.

Stockholm februari 2017

Magnus Widgren

Magnus Widgren

VD House of Friends