Gunnar Hökmark and Aida Hadzialic

Frukostsamtal om EU:s framtid

Vad är Sveriges roll i framtidens EU och hur kommer det gå i det stundande valet? Det är några frågor som kommer lyftas och diskuteras av Aida Hadzialic (S), direktör på Nordic West Office, tidigare gymnasie- och kunskapsminister tillsammans med Gunnar Hökmark (M), ledamot i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt ledamot i Europaparlamentet i 14 år.

Vi lever i en tid då EU står inför ett antal kritiska utmaningar. De europeiska värderingarna ifrågasätts, likaså rättsstatsprincipen och unionen utmanas av såväl interna som externa krafter. Det kommande valet till Europaparlamentet är därför viktigare än någonsin. Stora globala frågor kring handel, Brexit, europeiska finanser, migration och energi skapar nya divisioner mellan medlemsstaterna.

Samtalet och morgonen på plats i House of Friends lokaler på Skeppsbron 34 leds av Kaisa Soro-Pesonen, Managing director på Miltton Europe. Kaisa har över 10 års erfarenhet av Public Affairs-arbete inom EU, bland annat som rådgivare i policyfrågor i samband med lagstiftningsprocesser inom EU-institutioner.

Anmälan för dig och din vän sker till sofia.fritze@milttonlabs.com

25 Mars

08.00 – Lättare frukost

08.30 – Frukostsamtal

09.30 – Slut