Finansiella rapporter

Se nedan länkar till kvartalsrapporter och årsredovisningar för House of Friends AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2016

Delårsrapporter

FINANSIELL DATA PER KVARTAL 2012-2017